Historie

In de jaren '30 van de vorige eeuw begon in de Verenigde Staten een nieuwe beweging. Dit was de Navigatorbeweging. Een jonge christen, Dawson Trotman, aangesproken door het Bijbelvers: "Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet" (Jer. 33:3). Volgens het principe van geloofsoverdracht door intensieve persoonlijke relaties (discipelschap), ontstond een gestage groei. De naam Navigators komt voort uit de Amerikaanse marine (navy). Dit omdat Dawson Trotman vond dat mariniers een manier moesten hebben om Bijbelverzen te memoriseren. Hij bedacht hier kleine kaartjes voor die in de borstzak van de mariniers pasten. Na een bezoek van Dawson in Nederland begon ook hier het Navigatorwerk. Dit groeide snel en breidde zich ook uit naar Nijmegen. In 1984 wist Onno van Schayk zich geroepen om het werk dat Navigators al op kleine basis in Nijmegen onder de studenten deed, te ondersteunen. Samen met zijn vrouw stelden ze hun huis beschikbaar voor studenten om Bijbelstudie te doen. Dit huis werd spoedig te klein. Daarnaast wilde Navigators graag meer aansluiten bij de leefwereld van de student. Ze gingen op zoek naar een studentenpand. Dit pand kwam er in 1989 aan de Stijn Buysstraat 8.

NSN kreeg statuten en een huishoudelijk reglement en het eerste bestuur werd geïnstalleerd. NSN was geboren, met als geboortedatum 2 november 1989. Vanaf 1992 begon NSN te groeien naar uiteindelijk ongeveer 50 studenten. Vanaf 2000 begon zij weer te groeien waarna weer een aantal jaren later de grens van 100 leden werd bereikt. In die tijd werden ook de eerste kringhuizen opgericht.

Het betrekken van het pand aan de Stijn Buysstraat was een beginpunt voor NSN, waarin de vereniging zijn eigen levenspad zou gaan bewandelen. Door de groei was er binnen de vereniging behoefte aan een sterkere geestelijke structuur. Rond de eeuwwisseling was er daarom ook vanuit NSV naar aanleiding van Jesaja 54:1-3 enige vernieuwing. De staf kreeg een sterke en belangrijke functie binnen Navigatorsverenigingen. De stafleden zorgden er samen met het bestuur voor dat er een goede lange termijn koers gevaren kon worden.

Onder leiding van het zestiende bestuur ‘Crescit Eundo’ heeft NSN in het voorjaar van 2006 de Villa van Schaeck mogen betrekken. Dit was nodig door de groei die NSN opnieuw mocht meemaken. Onze 190 leden blijven de wens houden om Christus beter te leren kennen en Hem bekend te maken binnen de Nijmeegse studentenwereld. Hiermee heeft NSN een belangrijke positie verworven binnen het Nijmeegse studentenleven.

Lijst van besturen

 • Bestuur Visch 1989-1990
 • Bestuur ter Maat 1990-1991
 • Bestuur Wildenbeest / Zweekhorst 1991-1993
 • Bestuur Zweekhorst 1993-1994
 • Bestuur van Rooij / Oosterom 1994-1995
 • Bestuur Oosterom 1995-1996
 • Bestuur Oosterom / Zandsteeg 1996-1997
 • Bestuur Zandsteeg / Bliek 1997-1998
 • Bestuur van Veelen 1998-1999
 • Bestuur Boeve 1999-2000
 • Bestuur Beugels 2000-2001
 • Purple Heart 2001-2002
 • Tied Together 2002-2003
 • Passion Fruit 2003-2004
 • On Purpose 2004-2005
 • Crescit Eundo 2005-2006
 • Memento Vivere 2006-2007
 • Salva Veritate 2007-2008
 • Splendet Lumine 2008-2009
 • Divitiarum Vitae 2009-2010
 • Indivisa Unitas 2010-2011
 • Delectatio Eveniens 2011-2012
 • Caritate Aedificans 2012-2013
 • Confirmati Fide 2013-2014
 • Luceamus Deo 2014-2015
 • Devotio Dextera Dei 2015-2016
 • Conanti Dabitur 2016-2017
 • H.t. (hoc tempore) bestuur Auxiliante Dei

Voor informatie over de geschiedenis van NSV: http://www.navigatorsstudenten.nl/over/130