Giften

Geven voor het stafwerk van NSN kan via Stichting de Navigators op IBAN NL74 INGB 0000 0293 40, onder vermelding van ‘Staf NSN’. Voor meer informatie of het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u terecht bij Joost de Wolf.

T: +31 6 16519802
M: joost.dewolf@navigators.nl

Facebook

Staf

Jij als student komt, nu of straks, waarschijnlijk op invloedrijke plekken. Op zo’n plek is het essentieel waar je inspiratie vandaan komt en waar je identiteit verankerd is. Bij NSN kan je daar volop over nadenken, in groeien en in oefenen!

Het stafteam heeft hierin een coachende rol. Een groep studenten vernieuwt zich grofweg elke vier jaar en het ‘geheugen’ van de groep is dan ook relatief kort. Stafleden zijn voor langere tijd bij de vereniging betrokken en dragen zorg voor de koers en identiteit van de vereniging. Zo waarborgen ze de continuïteit en kwaliteit van de missie van Navigators. We rusten leden van NSN toe in het praktisch vormgeven van hun geloof in de huidige maatschappij, zodat zij God (beter) leren kennen en zodat door hen heen God bekend wordt onder meer studenten in Nijmegen. Deze missie is geworteld in Mattheüs 28:19-20 en 2 Timotheüs 2:2.

Het stafteam investeert in de ontwikkeling van leiders en begeleidt studenten persoonlijk zodat ze groeien in hun wandel met Jezus. Relaties en samen optrekken staat hierbij centraal. Praktisch geven ze dit vorm door o.a. mentoring en coaching, het trainen van (kring)leiders, het begeleiden van het bestuur, vormgeven aan het onderwijs binnen de vereniging en samen met het studentenbestuur verantwoordelijkheid te dragen voor de koers van de vereniging.

Stafleden worden per stad aangesteld en zijn in dienst van Navigators. Hiervoor is gekozen zodat het werk de benodigde tijd en aandacht krijgt om voldoende kwaliteit te leveren en studenten te helpen te leven met en voor Jezus.

Het stafteam van Navigators in Nijmegen bestaat momenteel uit twee parttime stafleden, Joost de Wolf en Philinde van Selm, in totaal voor 1,3 fte. In maart komt daar Ilousa Leppink bij. Verder hebben we dit jaar ook een staftrainee, Ymke Medema, die het Navigators trainingsprogramma ‘Naventure’ volgt. Dit is een jaar lang training in leiderschap, discipelschap en karakter. Meer informatie daarover kan je hier vinden.