Lidmaatschap

Wat heeft NSN te bieden?

Als christelijke studentenvereniging van 210 leden zijn wij groot genoeg om nieuwe mensen te leren kennen en veel activiteiten, zoals vieringen, feesten, gala’s, liftweekenden en gebedsweken te organiseren. Tegelijkertijd is er dankzij de kringhuisstructuur altijd een kleinere groep mensen waarmee je in een vertrouwde setting deelneemt aan weekenden, bijbelkringen en missionaire activiteiten. Met de vereniging in zijn geheel en binnen de kringhuizen, proberen wij uiteindelijk God een plek te geven in onze studentenlevens.

Wat verwachten wij van leden?

Nadat je deel hebt genomen aan het novitiaat, de kennismakingsperiode van NSN, ben je volwaardig lid van de vereniging. Je wordt ingedeeld in het kringhuis waar je de rest van je NSN carrière deel van zult uitmaken. Iedere woensdagavond is onze vaste verenigingsavond.  De ene week staat deze avond in het teken van de bijbelkring en een andere week wordt een activiteit georganiseerd binnen de vereniging of het kringhuis. Vrijwel elke verenigingsavond wordt afgesloten met een borrel in onze sociëteit. Als lid neem je in ieder geval deel aan de tweewekelijkse bijbelkring binnen je kringhuis. Naast het bijwonen van de bijbelkring verwachten wij van alle leden dat ze bereid zijn om een taak te vervullen binnen de vereniging. In de praktijk betekent dit dat je in je eerste jaar deelneemt aan een commissie. Buiten de verenigingsavond worden gedurende het jaar ook extra activiteiten, zoals feesten en thema-avonden, georganiseerd.

Hoe combineer je het lidmaatschap met je studie?

Als studentenvereniging motiveren wij elkaar in onze studie, al onze leden zijn namelijk zelf student. Er zijn genoeg mensen om je te helpen met tentamenstress, te studeren in de universiteitsbibliotheek of het schrijven van papers. Bovendien zijn binnen NSN vrijwel alle studierichtingen gerepresenteerd en is er dus altijd wel iemand  bij wie je terecht kunt voor boeken, samenvattingen of collegefrustraties. 

Lid worden?

Aan het eind van het collegejaar zullen de inschrijvingen weer worden geopend. Er zal dan een link op deze site komen naar het aanmeldingsformulier.