moZes

moZes, een prachtig kringhuis sinds 2006. Fanatiek, profilerend, oorspronkelijk, enthousiast, liefde voor elkaar. En trotZ. Niet omdat we beter zijn dan de rest, maar omdat de rest het niet leuker kan hebben dan wij. moZes… a way of life.

En in dat leven, wat beweegt nou ten diepste de moZiet? Diep in de moZesziel ligt een ontembaar fanatisme verscholen, ontsprongen, niet uit een drang om de beste te zijn, te schreeuwen of alles te winnen, maar uit een drang om te zijn. Gewoon een beetje moZes te zijn. Voor ons is dat altijd genoeg geweest. 

Wij zijn moZes in onze tradities. In liefde voor mergpijpen en lekkere toetjes, in moZeren en moMentjes, bij songfestivals en sporttoernooien. Wij zijn moZes in profilering. In het laten horen van onze mooie liederen, het tonen van onze prachtige kleding en in het uitdragen van wie wij zijn. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven.

Wij zijn moZes in vernieuwing. Of het nou gaat om kringhuiskleding, organiseren van feesten voor de hele vereniging, vieren van ons lustrum of om eendracht bij de sporttoernooien, moZes loopt voorop.

Wij zijn moZes in oorspronkelijkheid. Een verlangen naar echtheid. Schreeuwen en aanwezig zijn is geen symptoom van hoogmoed, maar een uiting van een ontketende ziel. Bij moZes kan je jezelf zijn, in het vertrouwen dat je juist daarom wordt gewaardeerd. Maar meer nog dat dat al, zijn wij moZes in liefde. In liefde voor elkaar en liefde voor God. En in een gemeenschap waarin we veilig en bemoedigd voor Hem en elkaar kunnen gaan.

 Aeternae | Aquino | Asellus | Cum Grano Salis | Efraïm | FidelisMenorah | V.A.L.K. | Xanthopus