Close

Wie wij zijn

Christelijk

Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators is een plek om je geloofsleven te verdiepen, andere christenen te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen. Onze christelijke geloofsovertuiging is wat ons drijft en God is onze samenbindende factor. NSN is een levendige vereniging met veel diversiteit en ruimte voor discussie. Onze leden hebben verschillende (niet-) kerkelijke achtergronden. Samen gaan we voor onze missie: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’.

Studentenvereniging

Bij NSN genieten we volop van het studentenleven. Op woensdagavond sluiten we om 22:30 uur onze verenigingsavond af met een borrel in de Villa van Schaeck. Iedereen die zin heeft in een biertje, gezelligheid of een goed gesprek, is van harte welkom. Als grootste christelijke studentenvereniging van Nijmegen organiseren we mooie feesten, vieren we een week lang onze verjaardag met een groots gala als afsluiting, hebben we een avontuurlijk liftweekend en vele andere activiteiten.

Navigators

NSN maakt deel uit van Navigators, Navigators is een wereldwijde, christelijke beweging. Navigators Studentenvereniging (NSV) is een onderdeel van Navigators. Navigators heeft als doel om via persoonlijke relaties mensen te leren leerling te zijn van Jezus en dit weer door te geven aan anderen. NSV zit inmiddels in 15 steden, waaronder sinds 1989 in Nijmegen.

Historie: Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators

Historie Navigators

In de jaren ’30 van de vorige eeuw begon in de Verenigde Staten een nieuwe beweging. Dit was de Navigatorbeweging. Een jonge christen, Dawson Trotman, aangesproken door het Bijbelvers: “Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet” (Jer. 33:3). Volgens het principe van geloofsoverdracht door intensieve persoonlijke relaties (discipelschap), ontstond een gestage groei. De naam Navigators komt voort uit de Amerikaanse marine (navy). Dit omdat Dawson Trotman vond dat mariniers een manier moesten hebben om Bijbelverzen te memoriseren. Hij bedacht hier kleine kaartjes voor die in de borstzak van de mariniers pasten. Na een bezoek van Dawson in Nederland begon ook hier het Navigatorwerk. Dit groeide snel en breidde zich ook uit naar Nijmegen.

Historie NSN

In 1984 wist Onno van Schayk zich geroepen om het werk dat Navigators al op kleine basis in Nijmegen onder de studenten deed, te ondersteunen. Samen met zijn vrouw stelden ze hun huis beschikbaar voor studenten om Bijbelstudie te doen. Dit huis werd spoedig te klein. Daarnaast wilde Navigators graag meer aansluiten bij de leefwereld van de student. Ze gingen op zoek naar een studentenpand. Dit pand kwam er in 1989 aan de Stijn Buysstraat 8. NSN kreeg statuten en een huishoudelijk reglement en het eerste bestuur werd geïnstalleerd. NSN was geboren, met als geboortedatum 2 november 1989. Vanaf 1992 begon NSN te groeien naar uiteindelijk ongeveer 50 studenten. Vanaf 2000 begon zij weer te groeien waarna weer een aantal jaren later de grens van 100 leden werd bereikt. In die tijd werden ook de eerste kringhuizen opgericht. In 2006 is NSN verhuisd naar de Villa van Schaeck, waar zij samen met andere verenigingen zit. 


Bestuur: Ubi Caritas

XXXe bestuur der Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators. Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de vereniging. 

Herus

Martijn Molenaar

herusnsn@gmail.com

De Herus is verantwoordelijk voor  het pand van onze vereniging en externe verhuur.

Assessor Internus

Amy van Asselt

internusnsn@gmail.com

De Internus is verantwoordelijk voor de disputen en de commissies van de verenging.

Ab Actis

Krein Schuttert

bestuurnsn@gmail.com

De Ab Actis is de secretaris van de vereniging.

Praeses

Floortje van Dongen

praesesnsn@gmail.com 

De Praeses is de voorzitter van het bestuur en leidt de vergaderingen.  

Quaestor

Marinthe den Boer

quaestornsn@gmail.com

De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën en sponsoring van de vereniging.

Assessor Externus

Esther Fijan

externusnsn@gmail.com

De Externus is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen.

Staf

Het stafteam investeert in de ontwikkeling van leiders en begeleidt studenten persoonlijk zodat ze groeien in hun wandel met Jezus. Relaties en samen optrekken staat hierbij centraal. Praktisch geven ze dit vorm door o.a. mentoring en coaching, het trainen van (kring)leiders, het begeleiden van het bestuur, vormgeven aan het onderwijs binnen de vereniging en samen met het studentenbestuur verantwoordelijkheid te dragen voor de koers van de vereniging.

Phillinde van Selm

Stadsleider

Mail: philinde.vanselm@navigators.nl

Denise Kluit

Medewerker 24/7 prayer & Perplex

Mail: denise.kluit@navigators