Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

Christelijk

Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators is een plek om je geloofsleven te verdiepen, andere christenen te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen. Onze christelijke geloofsovertuiging is wat ons drijft en God is onze samenbindende factor. NSN is een levendige vereniging met veel diversiteit en ruimte voor discussie. Onze leden hebben verschillende (niet-)kerkelijke achtergronden. Samen gaan we voor onze missie: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’.

Studentenvereniging

Bij NSN genieten we volop van het studentenleven. Op woensdagavond sluiten we om 22:30 uur onze verenigingsavond af met een borrel in de Villa van Schaeck. Iedereen die zin heeft in een biertje, gezelligheid of een goed gesprek is van harte welkom. Als grootste christelijke studentenvereniging van Nijmegen organiseren we mooie feesten, vieren we één keer per jaar onze verjaardag met meerdere activiteiten en een groots gala als afsluiting. Daarnaast hebben we een avontuurlijk liftweekend en nog vele andere activiteiten.

Hoe ziet een NSN avond er uit?

Eten

Ieder lid van NSN wordt aan het begin van diens lidmaatschap ingedeeld in een dispuut. Je begint de verenigingsavond met je dispuut door samen te eten en een thema te bespreken op persoonlijk- of geloofsgebied.

Kringen

Later op de avond gaat elk dispuut weer uiteen in kleinere groepen. Dit zijn kringen met ieder een kringleider. Gedurende het jaar wordt er een christelijk thema of Bijbel onderwerp besproken. Het is vaak een plek van persoonlijke en geestelijke groei en open gesprekken.

Borrel

Rond 22:30 uur gaat ieder dispuut naar de Villa van Schaeck om met de hele vereniging te borrelen. 

Navigators

NSN maakt deel uit van Navigators. Navigators is een wereldwijde christelijke beweging. Navigators Studentenvereniging (NSV) is een onderdeel van Navigators. NSV zit inmiddels in 13 steden, waaronder sinds 1989 in Nijmegen.

Visie:
Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem samen na te volgen, zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Missie:
Studenten helpen om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken.

Neem een kijkje op de landelijke website voor meer informatie hierover: https://www.navigators.nl

Inclusiviteit LHBTIQ+

Als Navigators willen we een veilige plek bieden voor iedereen, ook voor LHBTI. We hopen dat zij zich binnen onze studentengroepen welkom voelen en in hun tijd bij Navigators verder mogen ontdekken wat het voor hen betekent om Jezus te volgen en vanuit Zijn Woord te leven.

Geen onderscheid

Ons verlangen voor onze studentengroepen is dat het plekken zijn waar LHBTI’ers zich veilig en geliefd weten, waar ruimte is voor hun verhaal en waar er respectvol wordt omgegaan met verschillende visies rondom levenskeuzes met betrekking tot LHBTI. Concreet betekent dit in onze structuur dat iedereen, ook LHBTI, met of zonder relatie, alle functies kunnen vervullen binnen onze studentengroepen. We maken geen onderscheid. 

Contactpersonen

Ben je benieuwd hoe het is om als LHBTI’er lid te zijn bij een christelijke studentenvereniging zoals NSN? Neem dan gerust contract op met een van de onderstaande leden: 

  • Veerle Boersma (06-31305175)
  • Gideon Brink (06-33300600)
  • Richard Spithoff (06-81691750)

Historie der
Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators

Historie Navigators

In de jaren ’30 van de vorige eeuw begon in de Verenigde Staten een nieuwe beweging: de Navigatorbeweging. Een jonge christen genaamd Dawson Trotman werd aangesproken door het Bijbelvers: “Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet” (Jer. 33:3). Volgens het principe van geloofsoverdracht door intensieve persoonlijke relaties (discipelschap) ontstond een gestage groei. De naam Navigators komt voort uit de Amerikaanse marine (navy). Dit omdat Dawson Trotman vond dat mariniers een manier moesten hebben om Bijbelverzen te memoriseren. Hij bedacht hier kleine kaartjes die in de borstzak van de mariniers pasten. Na een bezoek van Dawson in Nederland begon ook hier het Navigatorwerk. Dit groeide snel en breidde zich ook uit naar Nijmegen.

Historie NSN

In 1984 wist Onno van Schayk zich geroepen om het werk dat Navigators al op kleine basis in Nijmegen onder de studenten deed te ondersteunen. Samen met zijn vrouw stelden ze hun huis beschikbaar voor studenten om Bijbelstudie te doen. Dit huis werd spoedig te klein. Daarnaast wilde Navigators graag meer aansluiten bij de leefwereld van de student. Ze gingen op zoek naar een studentenpand. Dit pand kwam er in 1989 aan de Stijn Buysstraat 8. NSN kreeg statuten en een huishoudelijk reglement en het eerste bestuur werd geïnstalleerd. NSN was geboren, met als geboortedatum 2 november 1989. Vanaf 1992 begon NSN te groeien naar uiteindelijk ongeveer vijftig studenten. Vanaf 2000 begon zij weer te groeien waarna weer een aantal jaren later de grens van honderd leden werd bereikt. In die tijd werden ook de eerste kringhuizen opgericht. In 2006 is NSN verhuisd naar de Villa van Schaeck, waar zij samen met andere verenigingen zit.