Meteen naar de inhoud

Disputen

NSN is georganiseerd in disputen, een dispuut is een groep van gemiddeld 22 mensen waar je drie keer per maand mee samenkomt. Op een verenigingsavond eet en kring je samen met je dispuut. Ieder dispuut heeft zijn eigen karakter en organiseert naast de vereniging ook nog eigen activiteiten.

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit zes leden van NSN die zich een jaar lang inzetten voor de vereniging. Zij vergaderen elke week en sturen de verschillende disputen en commissies aan. Elk collegejaar wordt er een nieuw bestuur gekozen samen met het stafteam. 

Tijdens het sollicitatieproces wordt er gekeken of bestuursleden geschikt zijn in hun toekomstige taak. Daarnaast wordt er een gesprek gevoerd over hoe deze leden in hun christelijk geloof staan. We vinden het hierbij belangrijk dat God centraal staat in de keuzes die gemaakt worden tijdens een bestuursjaar. 

Bestuur - XXXIVe

XXXIVe bestuur der Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators. Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de vereniging.

Herus

Rens Stigter 

De Herus is verantwoordelijk voor het pand van onze vereniging, externe verhuur en het bier.

Assessor Internus

Carlijn Lensen 

De Internus is verantwoordelijk voor de disputen en de commissies van de vereniging.

Ab Actis

Emma Djurrema

De Ab Actis is de secretaris van de vereniging en faciliteert de mail.

Praeses

Lise Omvlee

De Praeses is de voorzitter van het bestuur en leidt de vergaderingen.

Quaestor

Renze Oosterhuis

De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën en sponsoring van de vereniging.

Assessor Externus

Richard Spithoff

De Externus is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen, de commissies van de vereniging en PR.

Herus

Assessor Internus

Ab Actis

Praeses

Quaestor

Assessor Externus

Aert-Willem Stigter

Floortje Bakker

Levi Blom

Daan Blauw

Sofie Riezebos

Hanna Koetsveld

De Herus is verantwoordelijk voor het pand van onze vereniging, externe verhuur en het bier.

De Internus is verantwoordelijk voor de disputen en de commissies van de vereniging.

De Ab Actis is de secretaris van de vereniging en faciliteert de mail.

De Praeses is de voorzitter van het bestuur en leidt de vergaderingen.

De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën en sponsoring van de vereniging.

De Externus is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen, de commissies van de vereniging en PR.

Staf

De staf is, samen met ons bestuur, verantwoordelijk voor de koers van NSN. Samen bouwen we aan een missionaire beweging van discipelen: mensen die met God leren leven en vervolgens ook anderen gaan helpen in datzelfde proces. Het stafteam biedt hierin begeleiding, coaching en training en geeft mede vorm aan het onderwijs binnen NSN. Relaties en samen optrekken staan hierbij centraal. 
 

Genootschappen

Naast de verschillende disputen heeft NSN ook mannen- en vrouwengenootschappen. Dit zijn kleinere groepen waarin er twee keer per maand een avond wordt gehouden met extra diepgang, ontspanning en gezelligheid. De verschillende genootschappen organiseren ook activiteiten voor de hele vereniging, zoals barbecues, themafeesten, sporttoernooien en spellen. 

Zusterverenigingen

Zusterverenigingen zijn andere verenigingen die deel uit maken van NSV (Navigators studentenverenigingen) en zijn te vinden door het hele land heen. De verenigingen nodigen vaak leden van zusterverenigingen uit voor feesten en gala’s. Onze leden zijn ook vaak aanwezig op feestjes van anderen. Daarnaast zijn er ieder jaar NSV brede evenementen zoals het songfestival en Focus, waar alle verenigingen elkaar ontmoeten.

Benieuwd wie onze zusterverenigingen zijn? Hier naast hebben we een kaartje om ze allemaal te vinden.
Wel bij Navigators willen, maar niet in Nijmegen studeren? Kijk dan op de website van een van onze zusterverenigingen.