Ga naar de inhoud

Disputen

NSN is georganiseerd in disputen, een dispuut is een groep van gemiddeld 22 mensen waar je drie keer per maand mee samenkomt. Op een verenigingsavond eet en kring je samen met je dispuut. Ieder dispuut heeft zijn eigen karakter en organiseert naast de vereniging ook nog eigen activiteiten.

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit zes leden van NSN die zich een jaar lang inzetten voor de vereniging. Zij vergaderen elke week en sturen de verschillende disputen en commissies aan. Elk collegejaar wordt er een nieuw bestuur gekozen samen met het stafteam. 

Tijdens het sollicitatieproces wordt er gekeken of bestuursleden geschikt zijn in hun toekomstige taak. Daarnaast wordt er een gesprek gevoerd over hoe deze leden in hun christelijk geloof staan. We vinden het hierbij belangrijk dat God centraal staat in de keuzes die gemaakt worden tijdens een bestuursjaar. 

Bestuur - XXXVe

XXXIVe bestuur der Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators. Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de vereniging.

Herus

Adam Gorter

De Herus is verantwoordelijk voor het pand van onze vereniging, externe verhuur en het bier.

Assessor Internus

Mariëlle Moolenaar

De Internus is verantwoordelijk voor de disputen en de commissies van de vereniging.

Ab Actis

Emma van Ginkel

De Ab Actis is de secretaris van de vereniging en faciliteert de mail.

Praeses

Ted de Bruijn

De Praeses is de voorzitter van het bestuur en leidt de vergaderingen.

Quaestor

Lucas Wassink

De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën en sponsoring van de vereniging.

Assessor Externus

Eline van Ieperen

De Externus is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen, de commissies van de vereniging en PR.

Adam Gorter

Mariëlle Moolenaar

Emma van Ginkel

Ted de Bruijn

Lucas Wassink

Eline van Ieperen

De Herus is verantwoordelijk voor het pand van onze vereniging, externe verhuur en het bier.

De Internus is verantwoordelijk voor de disputen en de commissies van de vereniging.

De Ab Actis is de secretaris van de vereniging en faciliteert de mail.

De Praeses is de voorzitter van het bestuur en leidt de vergaderingen.

De Quaestor is verantwoordelijk voor de financiën en sponsoring van de vereniging.

De Externus is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen, de commissies van de vereniging en PR.

Staf

De staf is, samen met ons bestuur, verantwoordelijk voor de koers van NSN. Samen bouwen we aan een missionaire beweging van discipelen: mensen die met God leren leven en vervolgens ook anderen gaan helpen in datzelfde proces. Het stafteam biedt hierin begeleiding, coaching en training en geeft mede vorm aan het onderwijs binnen NSN. Relaties en samen optrekken staan hierbij centraal. 
 

Genootschappen

Naast de verschillende disputen heeft NSN ook mannen- en vrouwengenootschappen. Dit zijn kleinere groepen met een specifiekere focus, die elke twee weken een avond houden met extra diepgang, ontspanning en gezelligheid. De verschillende genootschappen organiseren ook activiteiten voor de hele vereniging, zoals barbecues, themafeesten, politieke avonden of liftweekenden. 

Zusterverenigingen

Zusterverenigingen zijn andere verenigingen die deel uit maken van NSV (Navigators studentenverenigingen) en zijn te vinden door het hele land heen. De verenigingen nodigen vaak leden van zusterverenigingen uit voor feesten en gala’s. Ook vinden er regelmatig verbroederingen plaats na brasacties.

Daarnaast zijn er ieder jaar NSV brede evenementen zoals het songfestival en leiderschapstoerusting, waar alle verenigingen elkaar ontmoeten.

Benieuwd wie onze zusterverenigingen zijn? Hier naast hebben we een kaartje om ze allemaal te vinden.
Wel bij Navigators willen, maar niet in Nijmegen studeren? Kijk dan op de website van een van onze zusterverenigingen.